• pl
  • en

  • Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

    Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów – „spalarnia śmieci”
    uzupełniające badania podłoża gruntowego i opinia w sprawie posadowienia hali kotłów.

    Cofnij się do poprzedniej strony ...