• pl
 • en

 • Laboratorium geotechniczne

   

  Pracownia geotechniczna wykonuje badania w zakresie:

   

    Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura

  B
  A
  D
  A
  N
  I
  A

  G
  R
  U
  N
  T
  Ó
  W

   

  analiza makroskopowa

  PN-88/B-04481

  PN-EN ISO 14688-1

  wilgotność

  PN-88/B-04481

  PKN-CEN ISO/TS 17892-1

  analiza sitowa

  PN-88/B-04481

  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

  analiza areometryczna

  PN-88/B-04481

  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009

  zawartość części organicznych metoda prażenia PB-01 wyd. 1 z dnia 15.01.2014
  metoda utleniania PN-88/B-04481

  granice Atterberga

  płynności Casagrande’a PN-88/B-04481
  penetrometr stożkowy

  PN-88/B-04481

  PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009

  plastyczności - PN-88/B-04481
  skurczalności - PN-88/B-04481
  stopień plastyczności, stopień konsystencji PN-88/B-04481
  skurcz liniowy BS 1377:Part2:1992 za E. Myślińska
  gęstość objętościowa PN-88/B-04481
  maksymalna i minimalna gęstość objętościowa gruntów niespoistych PN-88/B-04481
  stopień zagęszczenia PN-88/B-04481
  wskaźnik porowatości PN-88/B-04481
  wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – metoda proctora PN-88/B-04481
  wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem wodnym BN-77/8931-12
  cylindrem
  CBR dynamiczny instrukcja ZORN

  współczynnik filtracji

  metoda przeliczeniowa z krzywej przesiewu

  USBSC, Hazena, Beyera i innych

  BN-76/8950-03

  gruntów niespoistych w ITB ZW K2 PN-55/B-04492
  gruntów spoistych w edometrze PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009
  wskaźnik piaskowy SE(10) – frakcja 0÷2 mm PN-EN 933-8
  SE4 – frakcja 0÷4 mm
  kapilarność bierna PN-60/B-04493
  spójność i kąt tarcia wewnętrznego metodą bezpośredniego ścinania PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009
  spójność metodą penetrometru tłoczkowego PN-88/B-04481
  wytrzymałość na ścinanie penetrometr stożkowy PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009
  ścinarka obrotowa PN-88/B-04481
  edometryczny moduł ściśliwości PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009
  wskaźnik osiadania zapadowego PN-88/B-04481
  pęcznienie ciśnienia pęcznienia PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009
  wskaźnik pęcznienia i wilgotności pęcznienia (aparat Wasiliewa) za E. Myślińska

  B
  A
  D
  A
  N
  I
  A

  K
  R
  U
  S
  Z
  Y
  W

   

  analiza makroskopowa PN-87/ B-01100
  zawartość wody PN-EN 1097-5:2001
  skład ziarnowy

  PN-EN 933-1

  PN-91/B-06714-15

  zawartość pyłów mineralnych

  PN-EN 933-1

  PN-78/B-06714-13

  strat przy prażeniu PN-EN 1744-1:2000
  wskaźnik piaskowy SE(10) – frakcja 0÷2 mm PN-EN 933-8
  SE4 – frakcja 0÷4 mm
  wskaźnik kształtu PN-EN 933-4:2001
  zawartość ziarn nieforemnych PN-78/B-06714-16
  wskaźnik wilgotności (MCV) PN-EN 13286-46:2005
  zawartość ziarn przekruszonych i łamanych PN-EN 933-5:2000
  zawartość zanieczyszczeń obcych PN-76/B-06714
  rozpad żelazawy PN-78/B-06714-39
  gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3:2000
  Badania gleb

  analiza makroskopowa

  PN-R-04033:1998
  analiza sitowa PN-R-04032:1998
  analiza areometryczna PN-R-04032:1998