• pl
 • en

 • Laboratorium chemiczne

   

  Pracownia chemiczna wykonuje badania w zakresie:

   

    Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura

  B
  A
  D
  A
  N
  I
  A

  G
  L
  E
  B
  \
  G
  R
  U
  N
  T
  Ó
  W

  oznaczanie pH PN – ISO 10390:1997
  metale ciężkie

  PN – ISO 11047:2001

  PN – ISO 11466

  olej mineralny C12 – C35  PN-EN ISO 16703:2011
  suma benzyn C6-C12 i BTEX

  PN-EN ISO 22155:2013

  suma benzyn C6-C12 i BTEX

  PN-EN ISO 22155:2013

  B
  A
  D
  A
  N
  I
  A

  W
  O
  D
  Y

  oznaczanie pH PN-EN ISO 10523:2012

   

  przewodność PN-EN 27888

   

  metale ciężkie  

  PN-ISO 15586:2005PN-ISO 8288:2002

   

  olej mineralny C12 – C35 PN-EN ISO 9377-2:2003

   

  suma benzyn C6-C12 i BTEX PN-ISO 11423-1:2003PN-89 C-04641/03:1990

   

  siarczany PN-ISO 9280:2002

   

  zasadowość – oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla PN-EN ISO 9963-1:2001

   

  oznaczanie wapnia i magnezu PN-ISO 6058:1999

   

  twardość ogólna PN-ISO 6059:1999

   

  azot amonowy PN-ISO 7150-1:2002

   

  pobieranie próbek   

  PN-ISO 5667-11:2004