• pl
 • en

 • Wymiana / wzmocnienie podłoża – Obwodnica Miasta Śrem; km 3+450÷3+650; Śrem

  sremOpracowano projekt posadowienia nasypu drogowego i wzmocnienia słabonośnego podłoża na obwodnicy drogowej miasta Śrem.

   

  Wykonanie powyższych prac zrealizowano w trzech etapach:

   

  Zaprojektowano wymianę gruntu organicznego na nasyp piaskowy metodą klasyczną (wybieranie i klasyczne zagęszczanie) w obszarze płytkiego zalegania gruntów słabonośnych. Na obszarze głębokiego zalegania gruntów organicznych (>4,0 m) wykonano wymianę metodą wypierania nasypem przeciążającym z równoczesnym usuwaniem spiętrzonego gruntu organicznego sprzed czoła sypanego nasypu.

   

  W celu zredukowania osiadań oraz zapewnienia stateczności projektowanego nasypu drogowego zaprojektowano wykonanie (wbicie) prefabrykowanych, żelbetowych pali przemieszczeniowych.

   

  Aby zapewnić współpracę pali, możliwość wykonania nasypu drogowego, przeniesienie i równomierny rozkład obciążeń zaprojektowano płytę żelbetową (oczep spinający) o długości 100,0m; szerokości 8,0m i grubości 0,3m.

  W podstawie nasypu obwodnicy na odcinku przeprowadzonej wymiany, przewidziano poduszkę piaskowo-żwirową zbrojoną geosyntetykiem.

  Dla umożliwienia wykonania „stromej” skarpy (o pochyleniu 60°) zaprojektowano jej umocnienie konstrukcją oporową wykonaną z koszy gabionowych wypełnionych kruszywem łamanym oraz dodatkowe zbrojenie nasypu przy wykorzystaniu geosyntetyku.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...