• pl
 • en

 • Wymiana / wzmocnienie podłoża – Autostrada A2; Posadowienie nasypu drogowego na torfowisku; km 118+240÷118+515; Nowy Tomyśl – Komorniki

  Torfowisko_NT_KomornikiOpracowano projekt posadowienia nasypu drogowego i wzmocnienia słabonośnego podłoża w ciągu Autostrady A2.

   

  Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe zaprojektowano wzmocnienie podłoża palami prefabrykowanymi o wymiarach 30×30 cm, rozmieszczonymi w reguralnej siatce 2,5×2,5 m. Po wprowadzeniu pali w grunt przewidziano rozkucie ich głowic oraz ułożenie między nimi podbetonu o grubości min. 5 cm. Na podbetonie zaprojektowano wykonanie żelbetowej płyty o grubości 30 cm, której realizację podzielono technologicznie na etapy (odcinki).

   

   

   

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...