• pl
 • en

 • Zabezpieczenie wykopu obudową typu berlińskiego – Zespół zabudowy mieszkaniowej; ul. Kazimierza Wielkiego 5; Poznań

  Kazimierza_Wielkiego_PoznanProjekt dotyczył wygrodzenia wykopu szerokoprzestrzennego na nieruchomości przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Poznaniu. Wygrodzenie było konieczne ze względu na wykonanie wykopu pod kondygnację podziemną – płytę fundamentową (opracowanie GT Projekt ) realizowanej inwestycji.

   

  Dla potrzeb wykonania otwartego wykopu o głębokości około 5,0 / 4,0 m p.p.t. zaprojektowano wygrodzenie wykopu obudową berlińską z osadzeniem kształtowników stalowych w palisadzie z kolumn CFA, z zastosowaniem rozparcia konstrukcją stalową od strony ul. Kazimierza Wielkiego.

   

   

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...