• pl
 • en

 • Zabezpieczenie wykopu budowlanego oraz fundamentów hali przemysłowej; Ruukki Construction Polska; Oborniki Wielkopolskie

  Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu budowlanego oraz zabezpieczenie istniejących fundamentów – „podchwycenie” stóp fundamentowych w związku z planowanym montażem nowych maszyn produkcyjnych w istniejącej hali w Obornikach Wielkopolskich.

   

  Prace prowadzone były w istniejącej hali przemysłowej o konstrukcji mieszanej. Dach wykonany z elementów stalowych natomiast słupy żelbetowe.

   

  Oborniki_ruukkiNa pierwszym etapie prac budowlanych, ze względu na konieczność wykonania obniżenia technologicznego o głębokości ~8,0 m poniżej istniejącego poziomu posadzki zaprojektowano obudowę wykopu palisadą z kolumn cementowo – gruntowych jet-grouting Φ1000 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi i spiętymi w górnej części oczepem żelbetowym. Dla potrzeb posadowienia maszyny, koniecznym było wykonanie wykopów bezpośrednio przy istniejących fundamentach, poniżej ich poziomu posadowienia, w związku z tym, zaprojektowano „podchwycenie” istniejących fundamentów poprzez wykonanie (przez przewiercenie) kolum cementowo – gruntowych jet-grouting o średnicy Φ800 mm.

   

  Kolejny etap robót przewidywał konieczność wykonania wykopu do głębokości ~3,6 m p.p.p. W związku z tym, zaprojektowano obudowę wykopu palisadą z kolumn iniekcyjnych, formowanych przy użyciu technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet-grouting” Φ1000 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi i spiętymi w górnej części oczepem żelbetowym zabezpieczonym stalową konstrukcją rozparcia. Dla potrzeb posadowienia nowej maszyny, koniecznym było wykonanie wykopów bezpośrednio przy istniejących fundamentach, poniżej ich poziomu posadowienia, w związku z tym, zaprojektowano „podchwycenie” istniejących fundamentów poprzez wykonanie kolum cementowo – gruntowych jet-grouting o średnicy Φ1600 mm oraz Φ1400 mm. Wzmocnienie podłoża istniejących stóp miało na celu zapewnienie bezpiecznego przekazania obciążeń od konstrukcji na głębsze podłoże, poniżej projektowanych poziomów wykopu.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...