• pl
 • en

 • Obudowa wykopu pod fundament maszyny papierniczej – Rozbudowa fabryki „Malta Decor”; ul. Wołkowyska 32; Poznań

  Projekt dotyczył zabezpieczenia wykopu pod projektowane fundamenty maszyny papierniczej MP4 na terenie fabryki papieru „Malta Decor” w Poznaniu.

   

  Ze względu na konieczność wykonania głębokiego wykopu w ograniczonym istniejącą konstrukcją obszarze, zabezpieczeniem istniejących fundamentów położonych w najbliższym sąsiedztwie fundamentu maszyny papierniczej MP4, wykonania robót fundamentowych poniżej ustabilizowanego lustra wody gruntowej oraz intensywnego sączenia wody w obrębie warstw glin morenowych konieczne było „wygrodzenie” wykopu oraz zabezpieczenie go przed dopływem wody gruntowej.

   

  Zaprojektowano palisadę z kolumn DSM Φ80 cm w rozstawie głównym co 65 cm, zbrojoną kształtownikami stalowymi i spiętą żelbetowym oczepem. Zastosowane rozwiązanie projektowe zabezpieczyło sąsiednie budynki przed ewentualnym zarysowaniem przy obniżaniu zwierciadła wody oraz zminimalizowało powierzchnię wykopów.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...