• pl
 • en

 • Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia oraz z przesłoną wodoszczelną; ul. Poznańska; Poznań

  Poznańska_sciany_szczelinoweProjekt dotyczył budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego, wielorodzinnego z dwunastoma kondygnacjami nadziemnymi i dwiema podziemnymi. Budynek w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, monolitycznej.

   

  Zaprojektowano posadownienie budynku na płycie fundamentowej (opracowanie GT Projekt) oraz wygrodzenie wykopu fundamentowymi ścianami szczelinowymi gr.60 cm za wyjątkiem strony wschodniej, gdzie zastosowano przesłonę wodoszczelną z zawiesiny twardniejącej.

   

  Ściany przewidziano jako częsciowo rozpierane tymczasową konstrukcją stalową, a częściowo wspornikowe (dwie sekcje teowe), wprowadzone w warstwy słaboprzepuszczalnych glin zwałowych i iłów. Na pierwszym etapie robót zaszła konieczność zabezpieczenia stateczności wysokich skarp wykopu oraz odcięcia lateralnego dopływu wód gruntowych od strony wschodniej realizowanej inwestycji. Warunki gruntowo – wodne praktycznie eliminowały możliwość zastosowania stalowej ścianki szczelnej, a zastosowanie palisady z kolumn wierconych byłoby nieekonomiczne ze względu na tymczasowość oraz konieczność łatwego demnontażu wygrodzenia. Po analizie projektowej zdecydowano się na zastosowanie przesłony z zawiesiny twardniejącej zbrojonej kształtownikami stalowymi i spiętej żelbetowym oczepem.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...