• pl
 • en

 • Fundamentowe ściany szczelinowe z tymczasową konstrukcją rozparcia – Galeria handlowo-rozrywkowa (część A i E); ul. Kościuszki; Włocławek

  WłocławekProjekt dotyczył budowy galerii handlowo-rozrywkowej we Włocławku w skład, której wchodziły dwa budynki usługowo-handlowe A i E. Oba obiekty posiadały trzy kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne.

   

  Część A zaprojektowano w technologii ścian szczelinowych o grubości 80 cm przewidzianych jako konstrukcję oporową (częściowo wspornikową częściowo tymczasowo rozpieraną, częściowo tymczasowo kotwioną) docelowo rozpartą stropami oraz rampami zjazdowymi. Przewidziano zastosowanie tymczasowego rozparcia w postaci rozpór stalowych, a w środkowych częściach połaci ścian szczelinowych (gdzie nie ma uzasadnionej ekonomicznie możliwości rozparcia rurami stalowymi) zabezpieczenia w technologii kotwi gruntowych.

   

  Druga część projeku obejmowała budowę budynku usługowo-handlowego „E”. Zaprojektowano ściany szczelinowe grubości 60 cm zagłębione maksymalnie 16,25 m poniżej poziomu 0,00 budynku pełniące funkcję przegrody wodoszczelnej , likwidującej poziomy – lateralny dopływ wody gruntowej do wykopu. Przewidziano również rozparcie naroży oraz równoległych ścian szczelinowych budynku za pomocą stalowej konstrukcji.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...