• pl
 • en

 • Fundamentowe ściany szczelinowe wraz z technologią uszczelnienia fragmentu dna wykopu – Biurowiec GTC; Łódź

  Biurowiec_GTC_LodzProjekt dotyczył zespołu budynków biurowych, które tworzą dwa siedmiokondygnacyjne obiekty ze wspólnym podziemnym, dwukondygnacyjnym garażem.

   

  Opracowano projekt wykonawczy wygrodzenia wykopu dla inwestycji w technologii ścian szczelinowych o grubości 60 cm wraz z oczepem, technologię uszczelnienia fragmentu dna wykopu oraz wytyczne do rozparcia ścian pierścieniem stropu żelbetowego.

   

  Z uwagi na niekorzystną budowę geologiczną – występowanie w obrębie wykopu fundamentowego strefy, w której gliny mają niewielką miąższość (niebezpieczeństwo przebicia hydraulicznego) i strefy braku glin morenowych, które mogą stanowić warstwę odcinającą dopływ wody poprzez wprowadzenie w nie bariery za ścian szczelinowych , zaprojektowano poziomą oraz pionową przesłonę wodoszczelną ograniczającą dopływ wody od strony dna wykopu.

   

  Przyjęte rozwiązanie techniczne z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych oraz uszczelnienia dna wykopu w technologii iniekcji wysokociśnieniowej, umożliwiły obniżenie zwierciadła wód gruntowych dla potrzeb realizacji płyty fundamentowej.

   

  Ściany szczelinowe zaprojektowano jako podparte pierścieniem stropu nad kondygnacją -2 (stanowiącego fragment docelowego stropu konstrukcyjnego). W przyjętym rozwiązaniu na części obiektu (pod pierścieniem stropu) konieczne było wykonanie wykopu metodą podstropową.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...