• pl
 • en

 • Fundamentowe ściany szczelinowe – Centrum Stary Browar; Poznań

  Browar_02Projekt dotyczył budowy (I oraz II etap budowy) Centrum Stary Browar w Poznaniu .

   

  Pierwszy etap przewidywał budowę obiektu wielokondygnacyjnego posiadającego 1 – 2 kondygnacji podziemnych, o konstrukcji szkieletowej. Zaprojektowano ściany szczelinowe grubości 60cm i głębokości do 13,5 m.

   

  Drugi etap obejmował budowę budynku wykonanego w technologii żelbetowej, szkieletowej, z trzema kondygnacjami podziemnymi i czterema nadziemnymi. Opracowano projekt wygrodzenia wykopu w technologii ścian szczelinowych o grubości 60 i 80 cm i głębokości do około 20 m, z wykorzystaniem rozpór (w narożnikach budynku) oraz tymczasowych kotew gruntowych. Ściany szczelinowe zaprojektowano jako konstrukcję oporową (częściowo wspornikową, częściowo tymczasowo rozpieraną, częściowo tymczasowo kotwioną) docelowo rozpartą stropami oraz rampami zjazdowymi projektowanego budynku.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...