• pl
 • en

 • Żelbetowa płyta fundamentowa – Rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym; ul. Rolna 3; Sady

  SadyProjekt dotyczył rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego wraz z zapleczem biurowo – socjalnym.

   

  Z uwagi na występowanie bezpośrednio poniżej warstwy gleby, miąższych osadów spoistych charakteryzujących się niskimi parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi, podjęto decyzję o posadowieniu hali prodykcyjnej na żelbetowej płycie fundamentowej o zmiennej grubości. Jej zasadnicza grubość wynosi 35 cm i została przyjęta po uwzględnieniu obciążeń przekazywanych na posadzkę – płytę rzędu 60 kPa. Płyta jest pogrubiana w miejscach mocowania słupów oraz po obwodzie do 90 cm, z uwagi na wielkość obciążeń od konstrukcji hali, warunek przebicia, konstrukcje kotew dla słupów oraz warunek przebicia.

   

  Także posadowienie części biurowej jak i łącznika zaprojektowano na płycie fundamentowej o zasadniczej grubości 35 cm z pogrubieniami po obwodzie do 70 cm i w miejscach słupów do 50 cm. W rejonie odsunięcia ławy obwodowej od krawędzi płyty, powstały wysunięty fragment usztywniono dodatkowymi belkami – żebrami tworząc sztywny ruszt.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...