• pl
 • en

 • Płyta fundamentowa – Budynek mieszkalno-usługowy; ul.Św.Czesława; Poznań

  sw.czeslawProjekt dotyczył budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego, wielorodzinnego o wysokości około 20 m z dwiema kondygnacjami podziemnymi i sześcioma nadziemnymi.

   

  Z uwagi na fakt, iż inwestycja umiejscowiona jest w „ostrej” granicy działki, wykop pod częśc podziemną oraz płytę fundamentową wygrodzono fundamentowymi ścianami szczelinowymi (opracowanie GT Projekt ).

   

  Zaprojektowano posadownienie budynku na żelbetowej płycie fundamentowej o zmiennej grubości. Zasadnicza grubość płyty wynosi 40 cm i wynika z wielkości obciążeń stałych i użytkowych działających poza elementami konstrukcyjnymi, oraz zabezpiecza przed ewentualnym napływem wód gruntowych. Grubość płyty w rejonie elementów konstrukcyjnych (słupy, ściany przekazujące obciążenia) zwiększono do 70 i 80 cm, ze względu na spełnienie warunku na przebicie.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...