• pl
  • en

  • Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie fundamentów XIX-wiecznego pałacu; Wróblewo

    WróblewoProjekt dotyczył istniejącego XIX-wiecznego pałacu we Wróblewie. Bryła pałacu częściowo podpiwniczona (jedna z piwnic starsza) zapewne XVIII-wieczna, sklepiona kolebkowo, druga nowsza, przekryta stropem Kleina, dwupiętrowa z trzypiętrową wieżą. Fundamenty ceglane oparte na ławach kamiennych (narzut kamienny, luźno spojony gliną i / lub zaprawą wapienną).

     

    Zły stan techniczny obiektu skłonił inwestora do podjęcia działań zabezpieczających.

     

    Do wzmocnienia podłoża „podchwycenia” istniejących fundamentów zaprojektowano układ kolumn formowanych przy użyciu technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet-grounting”.

     

     

     

    Cofnij się do poprzedniej strony ...