• pl
  • en

  • Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CFA oraz żelbetowa płyta fundamentowa – Zespół zabudowy mieszkaniowej; ul. Kazimierza Wielkiego 5; Poznań

    Kazimierza_Wielkiego

    Projekt dotyczył zespołu budynków mieszkalnych wraz z parkingiem podziemnym.

     

    Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe (występowanie w poziomie posadowienia słabonośnych nasypów niebudowlanych) opracowano wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami w technologii CFA o średnicy Φ60 cm.

     

    Pod obiektem zaprojektowano również żelbetową płytę-membranę fundamentową o zmiennej grubości od 30 do 110 cm.

     

     

     

     

     

     

    Cofnij się do poprzedniej strony ...