• pl
 • en

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego na terenie rozbudowywanej fabryki Bridgestone; ul. Gdyńska; Poznań

  BridgestoneProjekt dotyczył wzmocnienia podłoża gruntowego pod nowoprojektowanym budynkiem walcowni oraz hali nr 9 na terenie rozbudowującej się fabryki Bridgestone w Poznaniu.

   

  Ze względu na występujące w podłożu grunty słabonośne oraz biorąc pod uwagę charakter przekazywanych obciążeń zaprojektowano wzmocnienie podłoża pod fundamentami w technologii DSM oraz jet-grouting.

   

  Pierwszy etap obejmował wzmocnienie podłoża pod planowaną płytę fundamentową szybu windowego, klatki schodowej, magazynu krzewinonki oraz stopy i płytę fundamentową rozbudowywanej walcowni w technologii kolumn DSM. W drugim etapie zaprojektowano wzmocnienie pod stopami fundamentowymi hali nr 9 w technologii DSM oraz jet-grouting. Kolumny Jet-Grouting przewidziano dla części fundamentów znajdujących się pod estakadą i w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku i estakady (ze względu na zbyt duże gabaryty maszyny wykonującej kolumny DSM).

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...