• pl
 • en

 • Posadowienie zespołu budynków handlowo – usługowo – mieszkalnych; ul. Tadeusza Kutrzeby; Poznań

  KutrzebyProjekt dotyczył zespołu budynków handlowo – usługowo – mieszkalnych. Budynki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 z jedną kondygnacją podziemną wykraczającą poza obrys budynków i sześcioma kondygnacjami nadziemnymi w technologii żelbetowej, szkieletowej. Budynek Nr 5 z jedną kondygnacją podziemną nie wykraczającą poza obrys budynku o zróżnicowanej wysokości, od sześciu do dwunastu kondygnacji, w technologii żelbetowej, szkieletowej.

   

  Opracowano projekt posadowienia poszczególnych elementów planowanej inwestycji, w zależności od budowy i właściwości podłoża oraz charakteru i wielkości obciążeń przekazywanych na podłoże przez konstrukcje budynków.

   

  Budynki niższe, Nr 1, 2, 3 i 4 zlokalizowane w rejonie charakteryzującym sie, generalnie lepszymi właściwościami geotechnicznymi (piaski poprzewarstwiane mułkami) projektowano jako posadowione bezpośrednio na podłożu wgłębnie wzmocnionym – stopy i ławy oparte na cementogruntowych kolumnach DSM.

   

  Budynek wysoki, Nr 5 zlokalizowany w rejonie cechującym się dużo gorszymi właściwościami geotechnicznymi (lokalnie wypiętrzone iły, na przeważającej większości rzutu budynku: miąższe nasypy, podścielone pokładem gruntów organicznych) zaprojektowano jako posadowiony pośrednio, na palach wielkośrednicowych barrette, wykonanych w technologii ścian szczelinowych.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...