• pl
  • en

  • Posadowienie fundamentów i posadzek pawilonów handlowych oraz nawierzchni drogowych; ul. Hallera; Mogilno

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     

     

    Projekt dotyczył budowy pawilonów handlowych z drogami wewnętrznymi i parkingami. Pawilony projektowane są jako jednokondygnacyjne niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej.

    Opracowano projekt posadowienia obiektów kubaturowych oraz dróg wewnętrznych i placów na podłożu powierzchniowo wzmocnionym bez konieczności zastosowania wgłębnego wzmocnienia podłoża.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Projekt został podzielony na pięć etapów:

    Cofnij się do poprzedniej strony ...