• pl
 • en

 • Posadowienie bezpośrednie galerii handlowej Polimeni; Konin

  Galeria_Polimeni

   

   

  Projekt dotyczył budowy Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Konin Lakeside. Budynek w konstrukcji mieszanej: część handlowa zaprojektowana w lekkiej konstrukcji stalowej natomiast sale kinowe w konstrukcji żelbetowej.

   

  Teren inwestycji znajduje się na obszarze byłej odkrywki kopalni węgla brunatnego Gosławice i jak wynika z analizy map archiwalnych zlokalizowany jest na sztucznie usypanym nasypie pokopalnianym. Na podstawie przeprowadzonych badań można szacować iż, głębokość zalegania gruntów antropogenicznych sięga 32 m p.p.t.

   

   

   

   

  Opracowano bezpośrednie posadowienie budynku, na powierzchniowo dogęszczonych i wzmocnionych istniejących nasypach pod warunkiem zachowania następujących obostrzeń:

  Cofnij się do poprzedniej strony ...