• pl
 • en

 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego Rehau – ul. Jesienna; Nochowo k. Śremu

  RehauProjekt dotyczył rozbudowy zakładu produkcyjnego Rehau w Nochowie k. Śremu – budynku mieszalni (hala nr 12) oraz hali produkcyjnej (hala nr 13).

   

  Ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne (plastyczne / miękkoplastyczne gliny, wysoki poziom sączeń i wody gruntowej oraz występująca – pośrednio poniżej dna wykopu warstw nawodnionych, pod dużym ciśnieniem piasków) zaprojektowano wygrodzenie wykopu dla kondygnacji podziemnej mieszalni w technologii ścian szczelinowych. W wykopie wygrodzonym obwodową ścianą szczelinową przewidziano wykonanie płyty fundamentowej. Dla kondygnacji 0 (nad kondygnacją -1) budynku zaprojektowano żelbetową – monolityczną płytę stropową wraz z żebrami.

   

  Ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne oraz na ograniczone warunki wykonawstwa robót (projektowana hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istnijącej hali produkcyjnej) zaprojektowano posadowienie hali produkcyjnej nr 13 na kolumnach DSM-wet o średnicy 60 cm oraz na kolumnach JET-GROUTING o średnicy minimum 80 cm.

   

  W obrębie budynku nr 13 zaprojektowano pomieszczenie młynka z kondygnacją podziemną w konstrukcji żelbetowej. Ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne przewidziano wygrodzenie wykopu w technologii ścianek szczelnych. Zaprojektowano monolityczną, żelbetową płytę fundamentową, ściany żelbetowe ze słupami i pilastrami, schody oraz żelbetową płytę stropową krzyżowo zbrojoną w poziomie posadzki hali nr 13.

   

  Dla posadowienia 6 nowoprojektowanych silosów umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących silosów, przewidziano wykonanie monolitycznego, fundamentowego bloku żelbetowego opartego bezpośrednio na podatnym podłożu gruntowym.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...