• pl
 • en

 • Remont nabrzeża portowego rzeki Warty; ul. Szyperska / ul. Garbary; Poznań

  PortProjekt dotyczył remontu nabrzeża portowego rzeki Warty w Poznaniu, na wysokości ulic Szyperskiej / Garbary wraz z docelową stabilizacją naziomu.

   

  Opracowano projekt robót remontowych, mających na celu zabezpieczenie istniejącego nabrzeża przed destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych: wody płynącej rzeki Warty, wód opadowych jak i ewentualnych przemieszczeń mas gruntu od strony naziomu.

   

  Remont nabrzeża polegał na wzmocnieniu istniejącej ścianki oporowej (stanowiącej podbudowę konstrukcji oporowej Kleina: dwuteowniki stalowe z wypełnieniem z cegły ceramicznej) za pomocą ścianki szczelnej z grodzic stalowych G-62 (lub równoważnych) wraz z konstrukcjami dodatkowymi (obsypka piaskowa, oczep żelbetowy). W ramach projektu wykonano również wzmocnienie naziomu za pomocą kolumn DSM, zmniejszające istotnie parcie naziomu na konstrukcję oporową.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...