• pl
 • en

 • Projekt rozbudowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS – Etap I; ul. Obornicka 1; Bolechowo

  SolarisIProjekt dotyczył budowy zespołu hal produkcji autobusów SOLARIS, wraz z częścią socjalną i biurową w Bolechowie koło Poznania na tereniach stanowiących niegdyś część składową Tłoczni Metali „Pressta” S.A. Projekt został podzielony na dwa etapy: etap I, w którym przewidziano budowę dwunawowej hali lakierni i konserwacji podwozi oraz fragment prostopadłej do niej hali montażu, wraz z częścią socjalną oraz etap II pozwalający osiągnąć stan docelowy inwestycji, obsługujący pod względem technologicznym cały proces budowy autobusów.

   

  Halę lakierni zaprojektowano jako niepodpiwniczoną i wyróżniono w jej bryle następujące elementy: halę główną oraz budynek socjalno – biurowy. Hala główna składa się z dwóch naw o szerokościach osiowych 22,0-21,25 m i wymiarach 43,2x x112,0 m. Natomiast dwukondygnacyjny budynek socjalno – biurowy ma wymiary 7,0 x 88,0m i wysokość 10,3 m. Konstrukcję poszczególnych części budynku zaprojektowano w technologii mieszanej tj. murowane ściany w budynku socjalnym, z niektórymi żelbetowymi elementami wykonywanymi jako monolityczne (żebra, podciągi i stropy) oraz stalowa konstrukcja hali. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci monolitycznych żelbetowych stóp oraz ław fundamentowych (do obliczeń nośności fundamentów przyjęto posadowienie na warstwie glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym).

   

  Pozostała konstrukcja hali została zaprojektowana również jako niepodpiwniczona i wyróżniono w jej bryle następujące elementy: halę główną oraz wiatę. Hala główna jest czteronawowa, o szerokościach osiowych poszczególnych naw 14,5 – 30,7 – 20,5 – 27,7 m i wymiarach 93,4 x 141 m (z wyjątkiem ostatniej nawy o długości 201,5 m) i wysokości 10,8 m. Wiata ma wymiary 12,3 x 58,6 m oraz wysokość ~6,0 m. Konstrukcję poszczególnych części budynku zaprojektowano również w technologii mieszanej. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci monolitycznych żelbetowych stóp oraz ław fundamentowych (do obliczeń nośności fundamentów przyjęto posadowienie na warstwie glin piaszczystych).

   

  Po zakończeniu pierwszego etapu budowy powierzchnia użytkowa zespołu hal wyniosła około 8465 m2, a kubatura około 88245 m3.

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...