• pl
 • en

 • Plan Remediacji

  REALIZACJA OPRACOWANIA

   

  Oferujemy opracowanie planu remediacji jako kompleksowej usługi w zakresie:

   

   

   

  ZAKRES OPRACOWANIA

   

  PLAN REMEDIACJI – projekt planu remediacji, który przedstawia działania związane z poddaniem gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Projekt planu remediacji zawiera następujące informacje:

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

   

  Konieczność opracowania planów remediacji wynika z zapisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (wraz z nowelizacją z dn. 11 lipca 2014r. Dz.U. poz. 1101) oraz ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r.

   

   

  WYTYCZNE

   

  Obowiązek sporządzenia planu remediacji powstanie w przypadku, gdy stwierdzone zostanie zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami powodującymi ryzyko w drodze decyzji.