• pl
 • en

 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska – Projekt parkingu podziemnego pod ulicą Emilii Plater; Warszawa

  Emilii_Plater_WawaDokumentację sporządzono na zlecenie głównego projektanta przedsiębiorstwa Schuessler – Plan Inżynierzy w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie ulicy Emilii Plater w Warszawie.

   

  Dokumentowany teren badań położony jest w Warszawie, w obrębie gminy Warszawa Centrum, dzielnica Śródmieście. Planowana inwestycja obejmuje budowę dwu-poziomowego parkingu podziemnego pod ulicą Emilii Plater na wysokości od ul. Świętokrzyskiej do stacji PKP Warszawa Centralna. Nad parkingiem projektuje się przebudowę i modernizcję ulicy

  na odcinku od ul. Twardej do al. Jerozolimskich.

   

   

  W czasie wykonywania prac geologicznych wykonano 6 otworów badawczych o głębokości maksymalnej 30,0 m (łączny metraż 131,0 mb), zainstalowano 4 piezometry obserwacyjne II poziomu wód, oraz 2 piezometry obserwacyjne dla I poziomu wód. Sondowania statyczne CPT przeprowadzono w 6 punktach o głębokości od 6,0 do 15,0 m (w sumie 77,5 mb sondowań).

  Po analizie przeprowadzonych badań zalecono realizację planowanej inwestycji w obudowie ścian szczelinowych, których zadaniem oprócz umożliwienia prowadzenia prac ziemnych będzie odcięcie lub znaczące ograniczenie napływu wód podziemnych. Ze względu na złożone warunki gruntowo – wodne należy również przewidzieć konieczność prowadzenia stałego nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi.

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...