• pl
 • en

 • Dokumentacja badań geotechnicznych – Budowa zespołu silosów na terenie Cementowni „Odra”; Opole

  Dokumentacja została opracowana na zlecenie firmy Jedynka Projekt S.A. w celu rozpoznania warunków geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy zespołu silosów, zlokalizowanych na terenie Cementowni „Odra” w Opolu.

   

  Opisywany teren znajduje się na terenie cementowni „Odra”, w północnej części miasta Opole. Planowana budowa silosów – przesypowni, połączonych technologicznie z czterema istniejącymi w sąsiedztwie silosami na cement, związana była z modernizacją i rozbudową zakładu.W trakcie badań terenowych wykonano 4 otwory badawcze do głębokości maksymalnej 6,2 m (łącznie wykonano około 24,3 mb wierceń).

   

  W trakcie analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ze względu na występowanie w miejscu projektowanych silosów, nasypów antropogenicznych o zmiennych właściwościach wytrzymałościowych nie ma możliwości bezpośredniego posadowienia planowanej inwestycji. Ze względu na charakter projektowanych obiektów (duże obciążenia przekazywane na podłoże oraz wrażliwość na osiadanie) zaproponowano dwa warianty posadowienia:

   

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...