• pl
 • en

 • Dokumentacja badań geotechnicznych – Budowa Terminalu Kontenerowego oraz Centrum Logistycznego w Porcie Północnym; Gdańsk

  TerminalDokumentacja została opracowana na zlecenie przedsiębiorstwa Hochtief Polska dla potrzeb projektowanych obiektów Terminalu Kontenerowego oraz Centrum Logistycznego w Porcie Północnym w Gdańsku.

   

  Teren badań leży w Porcie Północnym, w północno wschodniej części Gdańska – nad Zatoką Gdańską. Badania wykonywane były w kilku etapach i obejmowały następujące obiekty: suwnice, stacje paliw, budynek pompowni, bramę wjazdową, budynek administracyjny, budynek warsztatu, budynek magazynu oraz projektowaną bocznicę kolejową.

   

  W trakcie prac terenowych na terenie Terminalu wykonano sondowania statyczne CPTU w 52 punktach badawczych o maksymalnej głębokości 20,0 m p.p.t. i łacznym metrażu około 832 mb. Na terenie centrum Logistycznego prace terenowe ograniczyły się do wykonania 39 sondowań sondą dynamiczną DPL o maksymalnej głębokości 9 m p.p.t. (łacznie około 150 mb sondowań) oraz wierceń badawczych o maksymalnej głębokości 6 m p.p.t. (w sumie 90,5 mb).

   

  Analiza przeprowadzonych badań na terenie Terminalu Kontenerowego potwierdziła słuszność tezy o możliwości zamiany posadowienia głębokiego na bezpośrednie na prawidłowo przygotowanym / wzmocnionym podłożu gruntowym. Generalnie dla zbadanych warunków gruntowych, oraz dla odpowiednio przygotowanego podłoża pod fundamentami, poniżej poziomu posadowienia średnie naprężenia pod stopami fundamentowymi mogą być w zakresie wartości przewyższających 300 kPa. Na terenie Centrum Logistycznego zaleca się grunty o bardzo niskim stopniu zagęszczenia, odpowiednio zagęścić lub wzmocnić przed przystąpieniem do budowy nasypu kolejowego (metodą tradycyjną – powyżej poziomu wód gruntowych; metodą dynamiczną lub wgłębnego zagęszczenia – poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej).

   

   

   

  Cofnij się do poprzedniej strony ...