• pl
 • en

 • Pracownicy

  GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii.

   

  Siłą naszego przedsiębiorstwa są pracownicy, na których doświadczenia składa się realizacja wielu ciekawych projektów zrealizowanych na terenie całegokraju oraz udział w projektach poza granicami Polski.

   

  Doświadczenie zawodowe pracowników poparte jest posiadaniem uprawnień zawodowych. Ponad dziesięciu geologów posiada uprawnienia w zakresie geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Dziesięciu inżynierów, członków Izby Inżynierów budownictwa, posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa. Wieloletnie doświadczenia geotechniczne potwierdzone są także certyfikatami Polskiego Komitetu Geotechniki, a realizacja projektów w obiektach zabytkowych – uprawnieniami wydanymi przez służby ochrony zabytków.