• pl
 • en

 • O Firmie

  GT Projekt jest przedsiębiorstwem Projektowo – Consultingowym, działającym na rynku od roku 1999.

   

  GT Projekt powstało poprzez połączenie firm geotechnicznych, funkcjonujących od roku 1991.

   

  Przedsiębiorstwo nasze w 2003 roku wdrożyło i stosuje wewnętrzny system zarządzania jakością.

   

  GT Projekt jest członkiem założycielem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego (pzwbpg.pl)
  oraz złożyło akces do Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (pzwfs.pl)

   

  Poszczególne analizy laboratoryjne wykonywane przez GT Projekt są metodami akredytowanymi.

   

  GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, opracowujący dokumentacje geotechniczne i geologiczne na podstawie terenowych i laboratoryjnych badania środowiskowych, geotechnicznych i geologicznych oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania. GT Projekt uczestniczy w szeregu przedsięwzięć, od etapu planowania, poprzez projektowanie i realizację aż do nadzoru na etapie eksploatacji obiektów budowlanych.

   

  GT Projekt nieustannie poszerza zakres działalności, celem sprostania rosnącym potrzebom Klientów.

   

  GT Projekt działa w zakresie szeroko rozumianej inżynierii lądowej i wodnej, prowadzi związane z nią prace projektowe, doradztwo techniczne i zarządzanie projektami.

   

  GT Projekt jest niezależnym przedsiębiorstwem, nie powiązanym z dostawcami towarów ani instytucjami finansowymi.

   

  Dlatego GT Projekt zawsze działa w najlepiej rozumianym interesie Klientów.