• pl
 • en

 • O Firmie

  GT Projekt jest przedsiębiorstwem Projektowo – Consultingowym, działającym na rynku od roku 1999.

   

  GT Projekt powstało poprzez połączenie firm geotechnicznych, funkcjonujących od roku 1991.

   

  Przedsiębiorstwo nasze w 2003 roku wdrożyło i stosuje wewnętrzny system zarządzania jakością.

  Poszczególne analizy laboratoryjne wykonywane przez GT Projekt są metodami akredytowanymi.

   

  GT Projekt tworzy około pięćdziesięcioosobowy zespół specjalistów z dziedzin geologii, geotechniki i budownictwa oraz chemii, opracowujący dokumentacje geotechniczne i geologiczne na podstawie terenowych i laboratoryjnych badania środowiskowych, geotechnicznych i geologicznych oraz prowadzący prace projektowe w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych, ze szczególną rolą geotechniki i fundamentowania. GT Projekt uczestniczy w szeregu przedsięwzięć, od etapu planowania, poprzez projektowanie i realizację aż do nadzoru na etapie eksploatacji obiektów budowlanych.

   

  GT Projekt nieustannie poszerza zakres działalności, celem sprostania rosnącym potrzebom Klientów.

   

  GT Projekt działa w zakresie szeroko rozumianej inżynierii lądowej i wodnej, prowadzi związane z nią prace projektowe, doradztwo techniczne i zarządzanie projektami.

   

  GT Projekt jest niezależnym przedsiębiorstwem, nie powiązanym z dostawcami towarów ani instytucjami finansowymi.

   

  Dlatego GT Projekt zawsze działa w najlepiej rozumianym interesie Klientów.