• pl
 • en

 • Certyfikaty

  PCA

  AB 1299

  Przedsiębiorstwo GT Projekt opracowało oraz wdrożyło w 2003 roku system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001.
  System ten, był ciągle doskonalony, w latach 2003-2018 sprawdzany przez zewnętrznego audytora.
  Aby sprostać wysokim standardom odnoszącym się do procesów decydujących o tworzeniu produktu lub usługi,
  w firmie naszej określono zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami,
  tak aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania naszych klientów będą spełnione.

  Przedsiębiorstwo GT Projekt posiada, współpracujące i wzajemnie uzupełniające się  laboratoria geotechniczne i chemiczne.
  Począwszy od 2002 roku wykonywane są badania i analizy, zgodnie z wymogami Polskich Norm PN oraz norm europejskich PN-EN.
  Procesy badań i analiz laboratoryjnych są nieustannie doskonalone,
  czego potwierdzeniem jest uzyskanie, w 2011 roku, akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

  (Zakres akredytacji , Certyfikat_PCA_GT Projekt).

   

   

  Ponad dwudziestu specjalistów, pracujących w GT Projekt legitymuje się uprawnieniami zawodowymi: