• pl
 • en

 • geologia poznań
  Siedziba Firmy
  ul. Parkowa 4, Swadzim
  62 - 080 Tarnowo podgórne
  Mechanika gruntów
  - badania wytrzymałości na ścinanie gruntów
  - oznaczenia spójności i kąt tarcia wewnętrznego gruntów spoistych i niespoistych
  - edometryczne badanie ściśliwości
  - oznaczanie ciśnienia pęcznienia
  badania geotechniczne gruntu
  Laboratoryjne badania geotechniczne
  - badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu
  - oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej
  - oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych
  - przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych
  nadzór geotechniczny
  Terenowe badania podłoża gruntowego
  - wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne: DPL DPM DPH DPSH
  - sondowania statyczne: CPT CPTU SCPTU
  - badania dylatometryczne: DMT
  dokumentacja geologiczno-inżynierska
  Dokumentowanie geotechniczne i geologiczne
  - opine geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
  - dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  - dokumentacje hydrogeologiczne
  - dokumentacje złóż kopalin
  Szkolenia / konferencje
  - szkolenia z zakresu geotechniki dla wykonawców
  - szkolenia z zakresu fundamentowania dla wykonawców
  projekt geotechniczny
  Oznaczenia metali w wodach i gruntach
  - analiza metali, w tym metali ciężkich w wodach oraz gruntach
  - analizy substancji ropopochodnych (indeks oleju mineralnego)
  - analizy substancji ropopochodnych (BTEX, benzyna suma)
  geotechnical Terenowe badania podłoża gruntowego
  • wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne: DPL DPM DPH DPSH
  • sondowania statyczne: CPT CPTU SCPTU
  • badania dylatometryczne: DMT
  • badanie gruntu sondą krzyżakową FVT (VANE TEST)
  • monitoring wód gruntowych w oparciu o sieci otworów obserwacyjnych – piezometry
  • oznaczenia cech fizycznych i mechanicznych in-situ w ramach nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentami
  • badania i pobór prób dla potrzeb ochrony środowiska
  geo Dokumentowanie geotechniczne i geologiczne
  • opine geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • dokumentacje złóż kopalin
  • dokumentacje ujęć wód podziemnych
  • projekty geotechniczne
  • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych

  labo Laboratoryjne badania geotechniczne i chemiczne
  • badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu
  • oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej
  • oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych
  projects Projektowanie konstrukcyjno - budowlane
  • specjalistyczne projekty posadowienia wygrodzenia wykopu, wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego
  • projekty obiektów przemysłowych i magazynowych
  • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych
  • projekty budynków i budowli w zwartej zabudowie śródmiejskiej

  O Nas

  Wybrane realizacje

  Certyfikaty & nagrody

  GT Projekt opracowało i wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, oraz uzyskało atest Polskiego Centrum Akredytacji. W 2011 roku zostało wyróżnione prestiżową nagrodą - Gazelą Biznesu. W 2013 roku uzyskało prestiżową nagrodę Diament Forbesa

  Aktualności & wydarzenia

  18 lipca 2018

  Poznań (woj. wielkopolskie)

  Geotechniczne badania podłoża gruntowego oraz projekt posadowienia budynku mieszkalnego planowanego przy ul. Sikorskiego....
  2 lipca 2018

  Poznań (woj. wielkopolskie)

  Projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego planowanego przy ul. Winiarskiej....

  Nasi Klienci