• pl
 • en

 • geologia poznań
  Siedziba Firmy
  ul. Parkowa 4, Swadzim
  62 - 080 Tarnowo podgórne
  Mechanika gruntów
  - badania wytrzymałości na ścinanie gruntów
  - oznaczenia spójności i kąt tarcia wewnętrznego gruntów spoistych i niespoistych
  - edometryczne badanie ściśliwości
  - oznaczanie ciśnienia pęcznienia
  badania geotechniczne gruntu
  Laboratoryjne badania geotechniczne
  - badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu
  - oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej
  - oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych
  - przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych
  nadzór geotechniczny
  Terenowe badania podłoża gruntowego
  - wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne: DPL DPM DPH DPSH
  - sondowania statyczne: CPT CPTU SCPTU
  - badania dylatometryczne: DMT
  dokumentacja geologiczno-inżynierska
  Dokumentowanie geotechniczne i geologiczne
  - opine geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
  - dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  - dokumentacje hydrogeologiczne
  - dokumentacje złóż kopalin
  Szkolenia / konferencje
  - szkolenia z zakresu geotechniki dla wykonawców
  - szkolenia z zakresu fundamentowania dla wykonawców
  projekt geotechniczny
  Oznaczenia metali w wodach i gruntach
  - analiza metali, w tym metali ciężkich w wodach oraz gruntach
  - analizy substancji ropopochodnych (indeks oleju mineralnego)
  - analizy substancji ropopochodnych (BTEX, benzyna suma)

  GT Projekt jest członkiem założycielem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego (pzwbpg.pl) pzwbpg
  oraz członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (pzwfs.pl) pzwfs

  geotechnical Terenowe badania podłoża gruntowego
  • wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne: DPL DPM DPH DPSH
  • sondowania statyczne: CPT CPTU SCPTU
  • badania dylatometryczne: DMT
  • badanie gruntu sondą krzyżakową FVT (VANE TEST)
  • monitoring wód gruntowych w oparciu o sieci otworów obserwacyjnych – piezometry
  • oznaczenia cech fizycznych i mechanicznych in-situ w ramach nadzoru geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentami
  • badania i pobór prób dla potrzeb ochrony środowiska
  geo Dokumentowanie geotechniczne i geologiczne
  • opine geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • dokumentacje złóż kopalin
  • dokumentacje ujęć wód podziemnych
  • projekty geotechniczne
  • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych

  labo Laboratoryjne badania geotechniczne i chemiczne
  • badania cech fizycznych i mechanicznych próbek gruntu
  • oznaczenia zawartości metali ciężkich i substancji ropopochodnych w próbkach gruntu i wody gruntowej
  • oznaczenia agresywności próbek gruntu i wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych
  projects Projektowanie konstrukcyjno - budowlane
  • specjalistyczne projekty posadowienia wygrodzenia wykopu, wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego
  • projekty obiektów przemysłowych i magazynowych
  • projekty budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych
  • projekty budynków i budowli w zwartej zabudowie śródmiejskiej

  O Nas

  Wybrane realizacje

  Certyfikaty & nagrody

  GT Projekt opracowało i wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, oraz uzyskało atest Polskiego Centrum Akredytacji. W 2011 roku zostało wyróżnione prestiżową nagrodą - Gazelą Biznesu. W 2013 roku uzyskało prestiżową nagrodę Diament Forbesa

  Aktualności & wydarzenia

  18 lipca 2018

  Poznań (woj. wielkopolskie)

  Geotechniczne badania podłoża gruntowego oraz projekt posadowienia budynku mieszkalnego planowanego przy ul. Sikorskiego....
  2 lipca 2018

  Poznań (woj. wielkopolskie)

  Projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego planowanego przy ul. Winiarskiej....

  Nasi Klienci